เกี่ยวกับเรา

ลุงทองโคมลอย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
จำหน่ายโคมลอยคุณภาพ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ราคาจากผู้ผลิตโคมลอยโดยตรง

ลุงทอง เป็นคนอัธยาศัยดี ชอบทำโคมลอย ให้ลูกหลานได้เล่นในเทศกาล การทำโคมลอยแต่ละลูก ลุงทอง จะทำการทำโครง ติดกระดาษเองหมด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้จากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนทุกวันนี้ลุงทองได้ถ่ายทอดความรู้การผลิตโคมลอย ให้แก่ลูกหลาน และรวมตัวกันจัดตั้งเป็นโรงงานการผลิตโคมลอย โดยเอาใจใส่ในแ่ต่ละกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันนี้ลุงทองโคมลอย ได้จัดจำหน่ายโคมลอย ที่มีคุณภาพ ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ลุงทองโคมลอย” โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศอย่างแพร่หลาย และเป็นที่รู้จักของทุกคน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด