กระบวนการผลิต

ลุงทองโคมลอย ได้เอาใจใส่ในแ่ต่ละกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันนี้ลุงทองโคมลอย ได้จัดจำหน่ายโคมลอย ที่มีคุณภาพ โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศอย่างแพร่หลาย และเป็นที่รู้จักของทุกคน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด