วิธีการชำระเงิน

หลังจากสอบถามราคาสินค้า พร้อมทั้งยอดเงินที่ต้องชำระิ ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี ตามจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระ จากรายการบัญชี ต่อไปนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคาร์ฟู หางดง เชียงใหม่
ชื่อบัญชี : นายนิกร วงค์วิราช
เลขที่บัญชี : 401-965719-9
ประเภท : ออมทรัพย์